Podmienky používania

Podmienky používania:

I. Tieto všeobecné podmienky upravujú pravidlá používania webových stránok umiestnených na internetovej doméne Topkody.sk, ktorých prevádzkovateľom je Roman Taraba (ďalej len prevádzkovateľ).

II. “Užívateľom” sa rozumie každý návštevník internetových stránok, ktorý prostredníctvom svojho prehliadača prechádza internetovej stránky Topkody.sk alebo inak pristupuje k údajom na týchto stránkach.

III. Zľavový kód (kupón) je informácia slúžiaca na získanie zľavy v danom obchode.

IV. Topkody.sk považuje súkromie užívateľov za svoju prioritu. Informácie zhromaždené na týchto stránkach sú výhradným vlastníctvom portálu. Nie sú a nebudú poskytované tretím stranám, predávané ani používané iným spôsobom, než je uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky pre Topkody.sk v súlade s platnou legislatívou SR

Všeobecné obchodní podmínky:

I. Prevádzkovateľ neručí za správnosť zľavových kódov.

II. Prevádzkovateľ poskytuje informácie o zľavových kupónoch a akciách a nie je predajcom tovaru ani služieb. V prípade otázok ohľadom kupónov alebo ponúk sa obráťte priamo na obchod.

III. Zľavové kódy sú poskytované bezplatne, bez záruky ich plnej bezchybnej funkčnosti, úplnosti a správnosti údajov.

IV. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nesprávne informácie alebo minulé ponuky. Aktuálnosť mnohých ponúk sledujeme denne, ale platnosť niektorých ponúk už mohla vypršať.

V. Zadaním zľavového kódu sa užívateľ vzdáva nároku na odmenu a prehlasuje, že nebude obmedzovať využitie ním zadaných zľavových kódov.

VI. Prevádzkovateľ má právo zmazať zľavový kód, ktorý je zjavne v rozpore so zákonom, dobrými mravmi, nesúvisí s témou alebo by mohol inak narušiť kvalitu stránok

.